Ağabəy Gülşən Şıxmurad qızı

Ağabəy Gülşən Şıxmurad qızı

"Ədəbiyyat və dillər" kafedrasının müdiri

Ağabəy Gülşən Şıxmurad qızı 21 dekabr 1971-ci ildə Quba rayonunun Mirzəməmmədkənd kəndində anadan olub. 1992 – 1998 ci illərdə Bakı Dövlət Unveristetinin Filologiya ixtisası üzrə alı təhsil alıb. 2002-2008 ci illərdə AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına  Ədəbiyyat İnstitutunun Yeni dövr (Sovet dövrü)  Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində dissertanturasında oxuyaraq, Filologiya elmləri namizədi dərəcəsinin alıb. 2014-2018 ci illərdə AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına  Ədəbiyyat İnstitutu Yeni dövr (Sovet dövrü)  Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində Filologiya elmləri doktoruğunu müdafiə edir. 2015-ci ildə Ali Attestasiya Komissiyası Dosent elmi dərəcəsinin almışdır. 2013-ci ildən ADPU-nin Quba filialının Ədəbiyyat və dillər kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

Ədəbiyyat və dillər kafedrasında çalışan əməkdaşlar haqqında məlumat cədvəli

S,  

Soyadı, adı, atasının adı

Elmi

Vəzifə

Elmi

dərəcəsi

 

Təhsil

Təhsil aldığı

 müəssisə

 

İxtisas

1  

Ağabəy Gülşən Şıxmurad qızı

 

kafedra müdiri, dosent

 

f.f.d

 

Ali

BDU

AMEA-nın Ədəbiyyat İnistitutu

Filologiya. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi
2  

Kazımov İsmayıl Babaş oğlu

 

professor

 

f.e.d

 

Ali

 

Lenin adına APİ

Filologiya. Azərbaycan dili və ədəbiyyat
3 Qafarov Ramazan Oruc oğlu dosent f.e.d Ali Lenin adına APİ Filologiya
4  

Təhməzov Zamiq İltifat oğlu

 

dosent

 

f.f.d

Ali-magistr Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
5 Fərmanova Aynur Ramiz qızı dosent S.e.f.d Ali Azərbaycan Dillər İnistitutu İngilis dili müəllimliyi
6  

Teymurxanlı Vüqar İsmət oğlu

 

baş müəllim

 

f.f.d

 

Ali

Ə.Hüseynzadə adına ADMİU Mədəni-maarif işi və özfəaliyyət yaradıcılığının təşkili
7  

Şeydayev Eyvaz Pirzada oğlu

 

baş müəllim

 

 

Ali

Azərbaycan Dövlət Universiteti Şərq dilləri və ədəbiyyatı
8  

 

Babayeva Elza Ənvər qızı

 

 

baş müəllim

 

 

 

 

Ali

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili vəƏdəbiyyatı İnistitutu  

 

Rus dili müəllimliyi

9  

Sədullayev Rahib Əlimurad oğlu

 

baş müəllim

 

 

Ali

Azərbaycan Pedaqoji İnistitutu  

İngilis dili müəllimliyi

10 Cəfərov Sərxan Şahismayıl oğlu baş müəllim dissertant Ali Azərbaycan Universiteti Filologiya (İngilis dili)
11  

Əhmədova Elnurə Mirzəcan qızı

 

müəllim

 

doktorant

Ali-magistr Azərbaycan Müəllimlər İnistitutu Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
12 Bayramova Kəmalə Oqtay qızı müəllim doktorant Ali-magistr Odlar Yurdu Universiteti Jurnalistika
13  

Xudayarova Günəş Musaxan qızı

 

müəllim

 

doktorant

Ali-magistr Azərbaycan Müəllimlər İnititutu Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
14 Allahverdiyeva Nuranə Elçin qızı müəllim Ali-magistr Odlar Yurdu Universiteti Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi
15 Həsənova Aynur Məmmədhəsən qızı müəllim Ali-magistr Qafqaz Universiteti İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
16  

Ələkbərov Yadulla Xanlar oğlu

 

müəllim

 

doktorant

Ali-magistr Azərbaycan Müəllimlər İnistitutu Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
17  

Heybətova Alyona Valeriy qızı

 

müəllim

 

Ali-magistr Azərbaycan Dillər Universiteti  

İngilis dili müəllimliyi

18  

Bağırova Mələk Tofiq qızı

 

baş müəllim

 

Ali

Ə.Hüseynzadə adına ADMİU;

AMİ

Pedaqoq- təşkilatçı;

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

19 Şeydayeva Aysel Balasoltan qızı  

baş müəllim

 

doktorant

Ali-magistr AMİ Quba filialı İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası
20  

Daşdəmirov  Xudyar Bəxtiyar oğlu

 

baş müəllim

 

 

Ali

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
21 Bağırova  Əfilə Qayınbəy qızı müəllim Ali Azərbaycan Pedaqoji XDİ İngilis və fransız dili
22 Kərimova Xanbikə Hüseyn qızı müəllim Ali-magistr Bakı Dövlət Universiteti Tarix müəllimliyi