Ağabəy Gülşən Şıxmurad qızı

Ağabəy Gülşən Şıxmurad qızı

Ədəbiyyat və dillər kafedrası

Ağabəy Gülşən Şıxmurad qızı 21 dekabr 1971-ci ildə Quba rayonunun Mirzəməmmədkənd kəndində anadan olub. 1992 – 1998 ci illərdə Bakı Dövlət Unveristetinin Filologiya ixtisası üzrə alı təhsil alıb. 2002-2008 ci illərdə AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına  Ədəbiyyat İnstitutunun Yeni dövr (Sovet dövrü)  Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində dissertanturasında oxuyaraq, Filologiya elmləri namizədi dərəcəsinin alıb. 2014-2018 ci illərdə AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına  Ədəbiyyat İnstitutu Yeni dövr (Sovet dövrü)  Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində Filologiya elmləri doktoruğunu müdafiə edir. 2015-ci ildə Ali Attestasiya Komissiyası Dosent elmi dərəcəsinin almışdır. 2013-ci ildən ADPU-nin Quba filialının Ədəbiyyat və dillər kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.