Güləddin Həmzəyev Əmri oğlu

Güləddin Həmzəyev Əmri oğlu

Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası kafedrası

Güləddin Həmzəyev Əmri oğlu                                         

Geologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri

 Əlaqə nömrəsi: (070) 625 03 83

 Qısa bioqrafik məlumat.

 • 1953-cü ildə Quba rayonunun Gədik kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.
 • Ailəlidir, 5 övladı, 7 nəvəsi 4 övladı orta məktəbdə çalışır.
 • 1970–ci ildə Dəvəçi rayonunun Gəndob kənd orta məktəbini bitirmişdir.
 • Hazırda Quba rayonunun İdirsi-qışlaq kəndində yaşayır.

Təhsili, Elmi dərəcəsi və Elmi adları.

 • 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət (indiki Bakı Dövlət) Universitetinin geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirib.
 • 1977-1980-ci illərdə AMEA Geologiya İnstitutunda biogeokimya ixtisası üzrə əyani aspirant,
 • 1990-1994-cü illərdə isə Fəlsəfə və Hüquq institutunda idrak nəzəriyyəsi ixtisası üzrə dissertant olmuşdur.
 • 2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.
 • 1983-cü ildə geologiya-minerologiya, 1995-ci ildə isə fəlsəfə elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.
 • Dəfələrlə keçmiş Sovetlər İttifaqı və Beynəlxalq miqyaslı elmi konfransların iştirakçısı olmuş və elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.
 • 48 elmi məqalə və tezisin, 3  metodik vəsaitin və 1 dərs vəsaitinin müəllifidır.

Əmək fəaliyyəti.

 • 1975-1977-ci illərdə AMEA Geologiya İnstitutunda (indiki Milli Elmlər Akademiyası) mühəndis işləmişdir.
 • 1980-1996-ci illərdə AMEA –nın Geologiya İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1996-2000-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinın Quba filialında müəllim, baş müəllim vəzifələrində,
 • 2000-ci ildən 2013- cü ilin sentyabr ayına kimi isə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Quba filialında baş müəllim, dosent əvəzi , ictimai əsaslarla kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
 • 2013-cü ilin sentyabr ayından indiyə kimi həmin filialda “Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir.

Tədris etdiyi fənlər:

 • Geodeziya topoqrafiyanın əsasları və kartoqrafiya
 • Geologiya
 • Geomorfologiya

Tədqiqat sahəsi:

 • paleocoğrafiya

1 ədəd Ali məktəblilər üçün dərslik, 2 ədəd metodiki vəsait və 45 -dən çox elmi məqalələri müxtəlif yerli və xarici jurnallarda çap olunub.

Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası kafedrasında çalışan müəllimlər haqqında məlumat cədvəli

S, № Adı, soyadı,ata adı Elmi vəzifə Elmi dərəcə Təhsil Təhsil aldığı müəssisə İxtisas
1 Həmzəyev Güləddin Əmri oğlu Dosent Geo.min.

üzrə fəl.dok

Ali BDU

 

Geoloji-coğrafiya
2 Alıyev Yusif İmrayıl oğlu Dosent Fizika üzrə fəl.dok Ali BDU

 

Fizika
3 Nurməmmədov  Məhəmməd  Əhməd oğlu Dosent Fiz.riy.üzrə

fəl.dok.

Ali BDU

 

Mexanika-riyaziyyat
4 Surxayev Səmədağa Məmmədəli oğlu Dosent Kənd təs.

üzrə fəl.dok

Ali AKTİ Zootexnik
5 Əlirzayev Muxtar Mülküm oğlu Coğ.elm.

üzrə fəl.dok

Ali BDU Coğrafiya
6 Şıxəmmədov Əmirağa Məmmədağa oğlu Riy.üzrə fəl.dok Ali BDU Mexanika-Riyaziyyat
7 Süleymanov Nurbala Əzizağa oğlu Riy.üzrə fəl.dok Ali ADPU, Riyaziyyat
8 Sadıqov   Ələddin   Nemət oğlu Dosent Aqrar elm  üzrə elmlər doktoru Ali ADAU

 

Meyvə-tərəvəz və üzümçülük
9 Ağayeva Səltənət Ərşad qızı Biol.üzrə

fəl.dok

Ali ADPU kimya-biologiya

 

10 Məmmədov Ayaz Məmməd oğlu Biol.üzrə

fəl.dok

Ali ADKTA Zootexnik
11 Əliyev Faiq  Qafar oğlu Aqrar elm üzrə fəl.dok Ali AKTİ Aqrokimyaçı-torpaqşünas
12 Abayev Yusif Qəşəm oğlu Baş müəllim Dissertant Ali Millli Aviasiya Akademiyası Menecment
13 Əhmədov Elbrus Həmid oğlu Baş müəllim Dissertant Ali BDU Coğrafiya
14 Axundova Elnarə Buxsay qızı Baş müəllim Dissertant Ali ADPU Riyaziyyat
15 Ramazanova Günay Ramiz qızı Baş müəllim Dissertant Ali BDU Mexanika-Riyaziyyat
16 İsmayılova Əminə  Fətəli   qızı Ali APİ Riyaziyyat
17 Müzəffərova Səlimə Kamal qızı Ali APİ Riyaziyyat
18 Seyidməmmədov Şıxəmməd Şahkərəm oğlu Baş müəllim Ali BDU Coğrafiya
19 Həmzəyeva Günel Güləddin qızı Baş müəllim Dissertant Ali BDU

LDU

Coğrafiya

 

20 Əhmədov Fizuli İntiqam oğlu Ali BDU Mexanika riyaziyyatı
21 Abasov Malik Qəzənfər oğlu Ali ADMİU Dekorativ tətbiqi sənət rəssamı
22 Beydullayeva Fərizə Qarakişi qızı Ali ADNA

ADPU

Mühəndis elektronik

Riyaziyyat və informatika

23 Apayev Çıngiz  Mövlud oğlu Ali ADPU Ümumi texniki fenler və fizika
24 Babaşova Sevinc Oqtay qızı Ali BDU Biologiya və kimya
25 Rəhimova Aytən Zakir oğlu Ali AKU

ADPU

Riyaziyyat

İnformatika

27 Zülbalayeva Nahidə Rasif qızı Ali Azərbaycan Universiteti

BDU

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Kompüter elmləri

28 Musayev Hikmət Oqtay oğlu Ali ADPU

ADNA

İstehsal və əməliyyatın idarə edilməsi
29 Paşayeva Asiman Əjdər qızı Ali ADPU

BDU

Coğrafiya