NƏSİROV ELNUR GÜLƏHMƏD oğlu

NƏSİROV ELNUR GÜLƏHMƏD oğlu

Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrası

Nəsirov Elnur Güləhməd oğlu

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrasının müdiri

Əlaqə nömrəsi: (055) 702 95 48

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1974-cü il 14 iyulda Bakı şəhərində anadan olub.
 • Evlidir, 3 övladı var
 • 1991-ci ildə Bakı şəhər kimya-biologiya təmayüllü 5 sayılı liseyi bitirib
 • 1992-ci ildə Türkiyə respublikası, Selçuk universitetinə qəbul olub.

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi və fəxri adı

 • Ali təhsillidir. 1997-ci ildə Türkiyə respublikası, Selçuk universiteti, Fən-Ədəbiyyat fakültəsi, Tarix bölməsini bitirib
 • 1997-1999-cu illərdə Türkiyə respublikası, Selçuk universiteti, Sosial bilimlər institutunda orta əsrlər tarixi üzrə magistr təhsili alıb. 1999-ci ildə magistr dərəcəsi alıb.
 • 1999-cu ildə Türkiyə respublikası, Selçuk universiteti, Sosial bilimlər institutu, orta əsrlər tarixi bölməsi doktoranturasına qəbul olub.
 • 2003-cü ildə “XIII. Yüzyıl başlarında Anadolu Azerbaycan ilişkileri” mövzulu dissertasiyanı müdifiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru adını alıb.

 

Əmək fəaliyyəti

 • 2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Şərq ölkələri üzrə regionşünaslıq fakültəsində müəllim.
 • 2005-2007-ci illərdə Xəzər Universiteti Tarix departamentində müəllim.
 • 2009-2015-ci illərdə AMİ Quba filialı, Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrasnda müəllim.
 • 2012-ci ildən indiyə qədər ADPU Quba filialı, Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrasının müdiri

 

Apardığı dərslər

 • Türk xalqlarının tarixi
 • Qafqaz xalqlarının tarixi

3 monoqrafiyanın və 15 – dən çox emi məqalələrin müəllifidir.

 

Pedagoji və ictimai fənnlər kafedrasında çalışan müəllimlər haqqında məlumat cədvəli

 № Adı, soyadı,ata adı Elmi vəzifə Elmi dərəcə Təhsil Təhsil aldığı müəssisə İxtisas
 

 

1

 

 

Əzizov Qulam Qəribəli o

 

Dosent

 

Ped.üz..f.dok.do

 

ali ,doktorant

Bakı Sənaye Pedaqoji Texnikumu

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Təhsil Problemləri İnstitutu

 

Pedaqogika

2 Zeynalova Zərifə Əbülfət q Dosent Ped.üz..f.d.dos ali ,doktorant Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Pedaqogika
 

3

 

Kərimova Lalə Adil q.

 

Baş müəllim

 

Ped.üz.fəl.dok.

 

ali ,doktorant

Quba Sovxoz Texnikumunda

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

 

 

Pedaqogika

4 Nəsirov Elnur Güləhməd o. Baş müəllim Tar.üz.fəl.dok. ali ,doktorant Türkiyə respublikası, Selçuk universiteti Tarix
5 İdrisov Qələmşah Seyidəhməd o. Baş müəllim Fil.üz.f.dok. ali ,doktorant Lelin adına ADİ Filalogiya
 

6

 

Əliyeva Təhminə Yasin q.

 

Müəllim

.

Tar.üz.fəl.dok.

 

ali ,doktorant

Azərbaycan Universiteti ,            Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti                             Azərbaycan Universiteti

 

 

Tarix

7 Adıgözəlov Kamil Mirnağı o. Baş müəllim Disertant ali-magistr Bakı Dövlət Universiteti

 

Tarix
8  

Rzayeva Pərvanə Hacıbala q.

 

Baş müəllim

 

Disertant

 

ali-magistr

Azərbaycan Müəllimıər İnstitutu

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 

Pedaqogika

9 Şıxbabayeva Aygün Şıxbaba q. Baş müəllim disertant ali-magistr Bakı Dövlət Universiteti Psixoloq
10 Əliyev Mürvət Cavid o. Baş müəllim disertant ali-magistr AMİ Sumqayıt filialı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Tarix
11 Qayıbxanova Zəminə Vahid q. Baş müəllim disertant ali-magistr Azərbaycan İctimai siyasi universiteti Tarix
12 Kərimov Novruz Seyfəddin o. Baş müəllim disertant ali-magistr Azərbaycan Dövlət Universiteti Tarix
 

13

 

Bayramova Nübar İsmayıl q.

 

Baş müəllim

 

disertant

 

ali-magistr

Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  

Pedaqogika

14 Kərimova Vüsalə Həmzə q. Baş müəllim ———— ali-magistr Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Pedaqogika
15 Məmmədova Mehriban Çingiz q. Müəllim ———— ali-magistr Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Pedaqogika
16 Kərimov Qabil Zülfüqar o. Müəllim ———– ali-magistr Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Pedogogika və psixologiya
17 Qasımova Nigar Tale qızı Müəllim ———– ali Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Musiqi müəllimliyi
18 Əlimirzəyeva Lalə Rasim q. Müəllim ———- ali-magistr Ə.Hüseyinzadə adına ADMİU Pedogogika
 

19

 

Həsənova Bəyim Sevindik

 

Müəllim

———–  

ali-magistr

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 

Psixologiya

20 Qəhrəmanov Çingiz Qulu o. Müəllim ———– ali-magistr S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyyəsi İnstitutu İdman müəllimliyi ,məşqçi
 

21

 

Bayramov Mətləb Bəşir o.

 

Müəllim

———–  

ali-magistr

Azərbaycan Müəllimlər institutu

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 

Psixologiya

22 Qasımova Rəna Nurəddin q. Müəllim aspirant ali-magistr Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 

 

Psixologiya

 

23

 

Nurullayeva Günel İlham q.

 

Müəllim

 

————-

 

ali

A

zərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Məktəbəqədər təlimin metod və metodologiyası
 

24

 

Mikayılova Yeganə Ramazan q.

 

Müəllim

 

————–

 

ali-magistr

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyat

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 

Psixologiya

 

25

 

İsazadə Elnarə Əkbər q.

 

Müəllim

———–  

ali-magistr

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

Bakı Dövlət Universiteti

Pedaqoji psixologiya
26  

Babayeva Ayşən Ramiz q.

Müəllim ———– ali-magistr Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 

Məktəbəqədər təhsil

27 Məmmədova Vəfa Yaqubəli q. Müəllim ————- ali-magistr Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti Konstitusiya və huquq
28 Əskərova Yeganə Baxış q. Müəllim Pis.üz.f.dok ali,doktorant Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Psixologiya